Mens zijn met autisme

foto 1

Bij TBA staat de persoon met zijn autisme centraal. Bij TBA gaan we op zoek naar wie deze persoon is, wat hij wil en kan en vooral hoe hij dit kan doen. Deze persoon staat centraal en wordt daar waar mogelijk gevolgd en begeleid op het door hem uitgekozen pad.

Om deze persoon beter te begrijpen is het belangrijk dat er samen gezocht wordt naar de specifieke manier van denken en handelen. Alleen met dat inzicht is het mogelijk om met inzet van de juiste hulpmiddelen die vaardigheden aan te leren die meer en/of betere mogelijkheden bieden. Zodat doelen die in het leven gesteld worden ook daadwerkelijk te bereiken zijn.

Elke mens is anders, ook alle mensen met autisme zijn anders. Daarom moet de aard van de begeleiding en de inzet van de hulpmiddelen specifiek afgestemd zijn op de individuele mogelijkheden in het licht van de persoon afhankelijke specifieke wensen, behoeften en hulpvragen.

TBA heeft een toelating voor AWBZ zorg.
Veelal werken wij met PGB. In het kennismakingsgesprek kunnen we dit met u verder bespreken. Zie contact.